Årsmøte 2020, er utsatt

 

Årsmøte 2020, er utsatt!!

i Multiconsults lokaler i Nedre Skøyenvei 2, Oslo

Vårt årsmøte for 2020 måttes dessverre utsettes på kort varsel på grunn av koronavirus. Vi beklager ulempen. En ny innkalling vil bli sendt ut senere. 

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder
  2. Godkjenning av innsendte stemmer
  3. Valg av referent, tellekorps, og to personer til å undertegne protokollen
  4. Styrets årsrapportRegnskap for 2019
  5. Forslag til budsjett for 2020
  6. Innkomne forslag
  7. Valg av medlemmer til styret
  8. Valg av revisor
  9. Valg av valgkomite

Til sak 5: Revidert regnskap fremlegges på møtet.
Til sak 8: Sekretæren har frasagt seg gjenvalg. Leder og de øvrige styremedlemmene har sagt seg villig til å fortsette. Forslag til sekretær eller andre styremedlemmer kanfremsettes på møtet.

Vedlegg

1. Styrets årsrapport for 2019

18.2.2020
Styret